Informace o kurzu


Po absolvování kurzu budete připraveni na výkon funkce zdravotníka na skupinových akcích, táborech, školách v přírodě či sport. akcích, kde zažijete spoustu zábavy, ale v případě potřeby také budete schopni odborně ošetřit zraněné či nemocné.

Kurz je určen  pracovníkům, kteří se účastní skupinových, kulturních a společenských výjezdů dále učitelům a pedagogickému dozoru ale také táborovým vedoucím a instruktorům sportovních akcí.

Zajistit přítomnost zdravotníka na zotavovací akci je povinnost každého zaměstnavatele, který vysílá pořádající osoby se skupinou svěřených dětí (viz zákon č. 258/2000 Sb., § 11 odst. a).

Rozsah kurzu je 40 hodin a jeho cena je 2 500 Kč.

Termín: 27. 4. 2018 – 30. 4. 2018

Harmonogram kurzu:
Pátek 15:30 – 19:15 – základy stavby a funkce lidského těla
Sobota 8:30 – 17:00 – péče o nemocné, hygiena a epidemiologie
Neděle 10:00 – 19:45 – první pomoc – teorie a praxe, základy záchrany tonoucích (teorie + praxe)
Pondělí 12:30 – 18:30 – první pomoc – praxe

Zakončení kurzu:  test + praktická zkouška v pátek 4.5. (případně dle domluvy)

Obsah kurzu


  • Základy stavby a funkce lidského těla
  • Hygiena a epidemiologie
  • Péče o nemocné
  • První pomoc – teorie a praxe
  • Základy záchrany tonoucích s praktickým nácvikem