Informace o kurzu


Po absolvování kurzu budete připraveni na výkon funkce zdravotníka na skupinových akcích, táborech, školách v přírodě či sport. akcích, kde zažijete spoustu zábavy, ale v případě potřeby také budete schopni odborně ošetřit zraněné či nemocné.

Kurz je určen  pracovníkům, kteří se účastní skupinových, kulturních a společenských výjezdů dále učitelům a pedagogickému dozoru ale také táborovým vedoucím a instruktorům sportovních akcí.

Zajistit přítomnost zdravotníka na zotavovací akci je povinnost každého zaměstnavatele, který vysílá pořádající osoby se skupinou svěřených dětí (viz zákon č. 258/2000 Sb., § 11 odst. a).

Rozsah kurzu je 40 hodin a jeho cena je 2 500 Kč.

Termín: 7. 1. 2019 – 22. 1. 2019

Harmonogram kurzu: ZDE

Zakončení kurzu:  test + praktická zkouška v pátek 25. 1. od 15:00.

Obsah kurzu


  • Základy stavby a funkce lidského těla
  • Hygiena a epidemiologie
  • Péče o nemocné
  • První pomoc – teorie a praxe
  • Základy záchrany tonoucích s praktickým nácvikem