Září 2019


Teoretická výuka: 6. – 8. 9. 2019 , 13. – 15. 9. 2019, 4. 10. – 6. 10. 2019, 1. 11. 2019 – 3. 11. 2019

Praktická výuka: 4. 11. 2019 – 15. 11. 2019

Závěrečné zkoušky a obhajoby prací: Termín bude oznámen

Výuka bude v jednotlivých dnech probíhat v těchto časových blocích:

 • Pátek: 16 – 19 hodin
 • Sobota: 8 – 18 hodin
 • Neděle: 8 – 13 hodin
Přihláška

Témata výuky


I. téma výuky

Školní práce a role asistenta

(16 hodin)

II. téma výuky

Podpora žáka MŠ, ZŠ, SŠ

(22 hodin)

III. téma výuky:  

Systém péče o žáka

(10 hodin)

IV. téma výuky

Specifika v práci asistenta

(32 hodin)

V. téma výuky

Praxe ve školním zařízení

(40 hodin)


Klíčové kompetence po dokončení kurzu


Absolventi jsou vybaveni potřebnými znalostmi a dovednosti z oblasti pedagogiky, psychologie a práva a získají v průběhu studia níže uvedené základní kompetence:

 • orientace v roli asistenta pedagoga (odborný, sociální a pracovně-právní profil);
 • orientace ve školských právních předpisech a vnitřních předpisech školy;
 • schopnost spolupracovat s učitelem při výchovně vzdělávací práci ve třídě a podpora žáků při zvládání požadavků školy;
 • schopnost cíleného pozorování zaměřeného na potřeby žáka;
 • orientace v systému spolupracujících institucí (školství, poradenství, sociální a zdravotní péče, zařízení ústavní výchovy, policie, významné nestátní neziskové organizace atd.);
 • schopnost k smírčímu dojednávání v případě konfliktů a nedorozumění mezi školou, dítětem, rodinou, případně a dalšími institucemi;
 • schopnost reagovat na běžné vzdělávací a výchovné problémy;
 • schopnost orientace v obecných zásadách pedagogické práce (příprava na výuku, podpora v průběhu vyučování, orientace v systému hodnocení žáka, pobyt dítěte ve škole) a v základních pedagogických pojmech;
 • schopnost pedagogicky pracovat s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v podmínkách školy;
 • schopnost pedagogicky pracovat s dětmi se zdravotním postižením;
 • schopnost spolupracovat s ostatními pedagogickými pracovníky v souladu s podmínkami školní práce.
 • orientace v systému a organizaci školy;