Zdravotník zotavovacích akcích

Po absolvování kurzu budete připraveni na výkon funkce zdravotníka na skupinových akcích, na školních zájezdech, akcích, výletech či letních táborech.

Asistent pedagoga

Absolvent získá kvalifikaci činnosti asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích ve škole.