Zdravotník zotavovacích akcích

Po absolvování kurzu budete připraveni na výkon funkce zdravotníka na skupinových akcích, na školních zájezdech, akcích, výletech či letních táborech.

Asistent pedagoga

Máte zájem o kvalifikační studium pro pozici ASISTENTA PEDAGOGA nebo VYCHOVATELE podle nové akreditace MŠMT, které probíhá částečně i online?