Zdravotník zotavovacích akcích

Po absolvování kurzu budete připraveni na výkon funkce zdravotníka na skupinových akcích, na školních zájezdech, akcích, výletech či letních táborech.

Masérský kurz

Masáže jsou jednou z nejefektivnějších a nejpřirozenějších metod úlevy a regenerace. Přijďte se tomuto umění naučit na akreditovaný kurz.

Asistent pedagoga

Absolvent získá kvalifikaci činnosti asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích ve škole.