Informace o kurzu

Kurz 05/2021

Čtyři víkendové termíny:

Teoretická online výuka:

  • 7. 5.2021 – 9.5.2021
  • 14. 5.2021 – 16.5.2021
  • 28. 5.2021 – 30.6.2021
  • 4. 6.2021 – 6.6.2021

Pokud by dle rozhodnutí MŠMT probíhala výuka prezenčně, bude pravděpodobně pouze v SO a NE vždy od 8:00 do 16:30

Praktická výuka: ve školském zařízení dle vlastní dohody


Kurz je realizován on-line 03/2021

Termíny:

Teoretická výuka:

  • 5. 3. – 7. 3. 2021
  • 19. 3. – 21. 3. 2021
  • 28.3., 1.4.-2.4.2021
  • 9. 4. 2021 – 11. 4. 2021

 

Praktická výuka

  • ve školském zařízení dle vlastní dohody

 

Celková hodinová dotace vzdělávacího programu činí 120 hodin výuky, přičemž 80 hodin teoretické výuky (přednášky, semináře – on-line) a 40 hodin praktické výuky (praxe ve škole či školském zařízení). Jedna hodina výuky trvá 45 min.

Cena kurzu je 9 400 Kč.*

*Pro školy je po včasné předchozí domluvě možná úhrada na fakturu. Kurz lze financovat také ze Šablon I i II.

Kurz je akreditován MŠMT ČR jako kvalifikační Studium pro asistenty pedagoga Č.j.: MSMT- 45920/2020-2-164.

Absolvent vzdělávacího programu je připraven k výkonu činnosti asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích ve škole, školském zařízení pro zájmové vzdělávání, ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči.

Kvalifikační předpoklady pro zúčastnění se v kurzu