Informace o kurzu

Máte zájem o víkendové studium kvalifikačního kurzu pro pozici ASISTENTA PEDAGOGA?

Teoretická výuka probíhá 4 víkendy (seminární práce se nezpracovává) a praxe v rozsahu 40 vyučovacích hodin ve škole / školském zařízení dle vlastní domluvy.

Závěrečné zkoušky budou v 01/2022, zaměstnavatelům můžeme vystavit potvrzení o studiu.


Teoretická výuka:

  • 30. – 31. 10. 2021
  • 19. – 21. 11. 2021
  • 4. – 5. 12. 2021
  • 10. – 12. 12. 2021

Praktická výuka ve školském zařízení dle vlastní dohody v 12/2021 a 01/2022.

Již probíhající kurz

Závěrečné zkoušky budou v 11/2021, zaměstnavatelům můžeme vystavit potvrzení o studiu.


Teoretická výuka:

  • 10. – 12. 9. 2021
  • 24. – 26. 9. 2021
  • 15. – 17. 10. 2021
  • 13. – 14. 11. 2021

Praktická výuka ve školském zařízení dle vlastní dohody v 11/2021. 

Celková hodinová dotace vzdělávacího programu činí 120 hodin výuky, přičemž 80 hodin teoretické výuky (přednášky, semináře) a 40 hodin praktické výuky (praxe ve škole či školském zařízení). Jedna hodina výuky trvá 45 min.

Cena kurzu je 9 400 Kč.*

*Pro školy je po včasné předchozí domluvě možná úhrada na fakturu. Kurz lze financovat také ze Šablon I i II.

Kurz je akreditován MŠMT ČR jako kvalifikační Studium pro asistenty pedagoga Č.j.: MSMT- 45920/2020-2-164.

Absolvent vzdělávacího programu je připraven k výkonu činnosti asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích ve škole, školském zařízení pro zájmové vzdělávání, ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči.

Kvalifikační předpoklady pro zúčastnění se v kurzu