Nadcházející kurz – ČERVENEC

Teoretická výuka probíhá 4 víkendy a praxe v rozsahu 40 vyučovacích hodin ve škole / školském zařízení dle vlastní domluvy.

Termíny letního kurzu AP:

  • 14. – 15. července 2023 (PÁ 15:30 – 19:45, SO 8:00 – 16:30),
  • 29. – 30. července 2023  (SO 8:00 – 16:30 a NE 8:00 – 16:30),
  • 5. – 6. srpna 2023  (SO 8:00 – 16:30 a NE 8:00 – 16:30),
  • 11. – 13. srpna 2023 (PÁ 15:30 – 19:45, SO 8:00 – 16:30 a NE 8:00 – 16:30).
Praktická výuka ve školském zařízení dle vlastní dohody a závěrečné zkoušky v 09/2023.
Celková hodinová dotace vzdělávacího programu činí 120 hodin výuky, přičemž 80 hodin teoretické výuky (přednášky, semináře) a 40 hodin praktické výuky (praxe ve škole či školském zařízení). Jedna hodina výuky trvá 45 min.

Cena kurzu je 9 400 Kč.*

*Pro školy je po včasné předchozí domluvě možná úhrada na fakturu. Kurz lze financovat také ze Šablon I i II.

Kurz je akreditován MŠMT ČR jako kvalifikační Studium pro asistenty pedagoga Č.j.: MSMT- 45920/2020-2-164.

Absolvent vzdělávacího programu je připraven k výkonu činnosti asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích ve škole, školském zařízení pro zájmové vzdělávání, ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči.

Kvalifikační předpoklady pro zúčastnění se v kurzu


Pokud máte zájem o později vypsané kurzy, jejichž termíny zatím nebyly stanoveny, zanechte nám na sebe svůj kontakt. Jakmile je budeme znát, kontaktujeme Vás.