Nadcházející kurz ÚNOR 2023

Máte zájem o víkendové kurzy kvalifikačního studia pro pozici ASISTENTA PEDAGOGA s akreditací MŠMT?

Teoretická výuka probíhá 4 víkendy a praxe v rozsahu 40 vyučovacích hodin ve škole / školském zařízení dle vlastní domluvy.

Závěrečné zkoušky budou 20.5.2023 a 21.5.2023, zaměstnavatelům můžeme vystavit potvrzení o studiu.

Termíny pro následující kurz AP:

  • 17. – 19. února 2023 (PÁ 15:30 – 19:45, SO 8:00 – 16:30 a NE 8:00 – 16:30),
  • 10. – 11. března 2023 (PÁ 15:30 – 19:45 a SO 8:00 – 16:30),
  • 1. – 2. dubna 2023 (SO 8:00 – 16:30 a NE 8:00 – 16:30),
  • 29. – 30. dubna 2023 (SO 8:00 – 16:30 a NE 8:00 – 16:30).

Praktická výuka ve školském zařízení dle vlastní dohody od 2.5.2023 do 19.5.2023.

Celková hodinová dotace vzdělávacího programu činí 120 hodin výuky, přičemž 80 hodin teoretické výuky (přednášky, semináře) a 40 hodin praktické výuky (praxe ve škole či školském zařízení). Jedna hodina výuky trvá 45 min.

Cena kurzu je 9 400 Kč.*

*Pro školy je po včasné předchozí domluvě možná úhrada na fakturu. Kurz lze financovat také ze Šablon I i II.

Kurz je akreditován MŠMT ČR jako kvalifikační Studium pro asistenty pedagoga Č.j.: MSMT- 45920/2020-2-164.

Absolvent vzdělávacího programu je připraven k výkonu činnosti asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích ve škole, školském zařízení pro zájmové vzdělávání, ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči.

Kvalifikační předpoklady pro zúčastnění se v kurzu


Informace o probíhajícím kurzu

Teoretická výuka probíhá 4 víkendy (seminární práce se nezpracovává) a praxe v rozsahu 40 vyučovacích hodin ve škole / školském zařízení dle vlastní domluvy.

Závěrečné zkoušky budou 9.3.2023, zaměstnavatelům můžeme vystavit potvrzení o studiu.

Teoretická výuka:

  • 20. – 21. ledna 2023 (PÁ 15:30 – 19:45 a SO 8:00 – 16:30),
  • 27. – 29. ledna 2023 (PÁ 15:30 – 19:45, SO 8:00 – 16:30 a NE 8:00 – 16:30),
  • 11. – 12. února 2023 (SO 8:00 – 16:30 a NE 8:00 – 16:30),
  • 18. – 19. února 2023 (SO 8:00 – 16:30 a NE 8:00 – 16:30).

Praktická výuka ve školském zařízení dle vlastní dohody od 20.2.2023 do 8.3.2023.Pokud máte zájem o později vypsané kurzy, jejichž termíny zatím nebyly stanoveny, zanechte nám na sebe svůj kontakt. Jakmile je budeme znát, kontaktujeme Vás.