Info o kurzu


Hlavním cílem ojedinělého kurzu je seznámit účastníky jednak s pravidly a specifiky výkonu funkce veřejného opatrovníka, a také s právním rámcem problematiky v českém prostředí.

Kurz je určen vedoucím pracovníkům sociálních služeb, dále také sociálním pracovníkům a  odborné podpoře pečujících.

Cena kurzu je 1 200 Kč a doba jeho trvání je 8 hodin.

Obsah kurzu


  • základní pojmy, legislativa a psychiatrie
  • řízení o úpravě způsobilosti k právním úkonům
  • obec jako veřejný opatrovník
  • metody práce s klientem
  • předcházení konfliktům