MILLS – Férová škola

V duchu našeho motta nejen přijímáme a vzděláváme své studenty, ale také tímto způsobem přistupujeme  k sobě navzájem, ke svým kolegům či partnerům.

Prostředí srdce Evropy je tradičně místem střetávání mnoha kultur – Slovanů, Germánů, Keltů, nověji Romů, Vietnamců, Bulharů, Ukrajinců, ale i Američanů, Francouzů i jiných národů.
Ti všichni si s sebou přinášejí svou kulturu, jazyk i způsob reagování na určité podněty, každá z kultur má svoje danosti i svůj způsob komunikace, který se výrazně projeví při prožívání krajních situací – při ohrožení zdraví i života, sociální tíži.

Naše škola vnímá a respektuje tento stav, vedeme své studenty k seznamování se s tímto specifikem České kotlinky – oslovujeme pedagogy  z těchto typických a specifických kulturních oblastí, učíme studenty způsobu komunikace směrem k jednotlivým kulturám, učíme kultury poznávat. Protože poznání vede k pochopení a pochopení vede k efektivní pomoci – na ulici, v rodině, v nemocnici, ve škole, v zaměstnání.

Naše škola je fér, fér ke všem kulturám. Ke všem, kdo potřebují pomoc.

Hippokratova přísaha je provolávána ve stejném duchu a tak i my chceme naše studenty takto vzdělávat a stejně tak chceme dát příležitost lidem ze všech kulturních oblastí se u nás vzdělávat a tím vzdělávat i nás samé.

Škola MILLS je fér.  Fér pro všechny a pro nás všechny. Vždyť pomoc můžeme potřebovat všichni – ty, já, on, ona – a je lhostejné kdo ji komu poskytne. Důležité je, aby to uměl.