Informace o kurzu

Úspěšný absolvent programu zvládá základy první pomoci. Umí rozpoznat akutní stavy, zná jejich příčinu a umí poskytnout neodkladnou laickou první pomoc. Naučí se obsluhovat AED, kterými jsou vybaveny sociální pracoviště.

Kurz je určen vedoucím pracovníkům sociálních služeb, sociálním pracovníkům  a také fyzickým osobám, kteří poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči.

Rozsah kurzu je 8 hodin. Cena kurzu je stanovena na 1 200 Kč.

Obsah kurzu

  • potřeba a uplatnění první pomoci v sociálních službách
  • bezvědomí, zástava oběhu, resuscitace, AED
  • úrazy, zástava krvácení a polohování pacienta
  • akutní stavy: popáleniny, omrzliny, otravy, atd.